Дяків-Корейба Наталя Ігорівна

Дяків-Корейба
Наталя Ігорівна

лікар-ендокринолог, лікар-терапевт, кандидат медичних наук

Освіта

2000-2006 р. –  Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, медичний факультет, спеціальність “Лікувальна справа”.

2006-2008 р. –  інтернатура за спеціальністю “Внутрішні хвороби” на базі першого терапевтичного відділення КМКЛШМД.

Завідувач консультативної поліклініки «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи».

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар – ендокринолог(спеціаліст), лікарський стаж  – 17 років.

В 2011 р. закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка, гуманітарний факультет, спеціальність психологія, кваліфікація психолог-викладач.  

З 2015 р. член Ради молодих лікарів Львівщини при Департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

З 2016 р. по 2020 р.- член атестаційної комісії з атестації лікарів зі спеціальності терапевтичного профілю ДОЗ ЛОДА від РМЛЛ.

У 2019 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: « ЖОВЧЕКАМ’ЯНА ХВОРОБА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ: ПОШИРЕНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ МОТОРИКИ ЖОВЧЕВОГО МІХУРА, СТАН БІОЦЕНОЗУ КИШКИ» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук (доктора філософії).

В 2021 р. пройшла курси спеціалізації за спеціальністю «Ендокринологія».

Під час пандемії COVID – 19 надавала медичну допомогу пацієнтам з даною патологією, була керівником профільного відділення.

З 2021 р. – завідувач консультативної поліклініки «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи».

У 2022 р. отримала диплом магістра НУ «Львівська політехніка» спеціалізація «Публічне управління та адміністрування».

Підвищення кваліфікації:

 • Тематичне удосконалення «Диверційна діагностика синдрому інфільтрацій у легенях», посвідчення
 • Друга науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: діагностика і лікування», сертифікат
 • Науково-практична онлайн конференція «Міжнародна конференція ICAHMS 2022 з досягнень в галузі охорони здоров’я та медичних наук (Internetional Conference on Andvances in Health and Medical Science 2022)», сертифікат

   Публікації

   1. Дяків-Корейба Н.І. Поширеність жовчекам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу за даними автопсії / Н.І. Дяків-Корейба // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», Дніпропетровськ. – 2010. – Випуск 44. – С. 23-30.
   2. Дяків-Корейба Н.І. Ультразвукові особливості жовчевого міхура у хворих на цукровий діабет / Н.І. Дяків-Корейба, О.В. Костюк // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Том 16, випуск 4 (56). – С. 92-95. (
   3. Бичков М.А. Рівень холецистокініну сироватки крові у хворих на цукровий діабет із біліарною патологією / М.А. Бичков, В.І. Вдовиченко, Н.І. Дяків-Корейба // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – №1-2 (37-38). – С. 9-12.
   4. Дяків-Корейба Н.І. Особливості перебігу жовчекам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу / Н.І. Дяків-Корейба // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т.17, №2 (64). – С.21-25. 
   5. Дяків-Корейба Н.І. Мікрофлора травного тракту при поєднанні жовчнокам’яної хвороби і цукрового діабету 2 типу / Н.І. Дяків-Корейба // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Том 17, випуск 4 (60). – С. 103-107.
   6. Дяків-Корейба Н.І. Метаболічні зміни при порушенні мікробіоценозу кишкового каналу у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний з жовчекам’яною хворобою / Н.І. Дяків-Корейба, А.В. Якимова // Гепатологія. – 2018. – № 2(40). – С. 31-36. 
   7. Дяків-Корейба Н.І. Особливості перебігу жовчекам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від статі / Н.І. Дяків-Корейба // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. – Tom 71. – Nr 3 cz 1. – С. 534-536. 
   8. Дяків-Корейба Н.І. Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологія, особливості морфології жовчевого міхура, клініка та лікування / Н.І. Дяків-Корейба // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2016. – Випуск 25. – С. 599-607. 
   9. Вдовиченко В.І. Поширеність жовчекам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу за даними автопсії / В.І. Вдовиченко, Н.І. Дяків-Корейба // Тези доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медицини». – Тернопіль, 2009. – С. 80–81. 
   10. Вдовиченко В.І. Особливості клінічного перебігу жовчекам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу / В.І. Вдовиченко, Н.І. Дяків-Корейба // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука». – Полтава, 2013. – С. 21–22. 
   11. Дяків-Корейба Н.І. Клініко-діагностичні особливості перебігу біліарної патології у хворих на цукровий діабет / Н.І. Дяків-Корейба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я». – Полтава, 2016. – С. 28-29.
   12. Дяків-Корейба Н.І. Особливості мікрофлори кишкового каналу у хворих з поєднанням жовчекам’яної хвороби та цукрового діабету 2 типу / Н.І. ДяківКорейба // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини». – Чернівці, 2017. – С. 38-40. 13. Дяків-Корейба Н.І. Метаболічні зміни при порушенні мікробіоценозу кишкового каналу у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний з жовчекам’яною хворобою / Н.І. Дяків-Корейба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я». – Полтава, 2017. – С. 24-25. 
   13. Дяків-Корейба Н.І. Метаболічні зміни при порушенні мікробіоценозу кишкового каналу у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний з жовчекам’яною хворобою / Н.І. Дяків-Корейба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я». – Полтава, 2017. – С. 24-25.