20

Ліжкомісць в відділенні

49

Персонал

1231

Пацієнтів в минулому році

3046

проведено анестезій в минулому році

Послуги відділення

Налагодження інвазивної (шляхом інтубації трахеї) та неінвазивної штучної вентиляції легень, підбір режиму та параметрів апарату. Ведення пацієнта на ШВЛ (медикаментозна адаптація, санація трахеобронхіального дерева, профілактика утворення належків).

Проведення різних видів регіонарної анестезії під час оперативних втручань та з метою знеболення пацієнта:

– спинномозкова (субарахноїдальна) анестезія;

– епідуральна анестезія;

– периферична провідникова анестезія (з використанням нейростимулятора та ультразвуковової візуалізації);

– місцева інфільтраційна анестезія.

Надання екстреної допомоги (у т.ч. проведення реанімаційних заходів). Інтенсивна терапія критично-важких пацієнтів різної патології. Цілодобовий кардіомоніторинг. Налагодження респіраторної підтримки та штучної вентиляції легень, вазопресорної підтримки. Впровадження в медичну практику новітніх методів лікування та постійний безперервний професійний розвиток медперсоналу.

Проведення загальної анестезії з використанням наркозно-дихальної апаратури із штучною вентиляцією легень (з оротрахеальною та назотрахеальною інтубацією):

– тотальна внутрішньовення анестезія (TIVA);

– інгаляційна анестезія;

– комбінована анестезія.

Процедурна седація пацієнта (зі збереженням спонтанного дихання).

Катетеризація центральних вен (яремна, підключична, стегнова), в тому числі під контролем ультразвуку. Постановка катетеру для проведення ЗНТ – гемодіалізу. Катетеризація периферичних вен. Катетеризація сечового міхура. Здійснення забору артеріальної та венозної крові для проведення лабораторних досліджень.

Проведення масивних трансфузій пацієнтам, що знаходяться у шоковому стані різної етіології та складності; стабілізація гемодинаміки. Визначення індивідуальної сумісності компонентів крові та проведення гемотрансфузій (у т.ч. еритроцитарної маси, свіжозамороженої плазми). Підтримка та корекція порушень кислотно-основного стану крові.

Про відділення

Відділення виконує такі функції:

– Інтенсивна медична допомога хворим з гострими порушеннями кровообігу різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, травматичний, гіповолемічний, анафілактичний шоки та інші), з гострими розладами дихання, функції центральної нервової системи, паренхіматозних органів, гострим порушенням обмінних процесів, хворим у відновлювальному періоді після клінічної смерті, у післяопераційному періоді, хворим з гострими отруєннями при розвитку розладів вітальних функцій;

– Екстрена та планова медична допомога згідно з показаннями до госпіталізації в екстреному та плановому порядку до відділення анестезіології та інтенсивної терапії

– Визначення оптимального методу анестезії, здійснення медикаментозної передопераційної підготовки, проведення загальної і реґіонарної анестезії при операціях, діагностичних та лікувальних процедурах;

– Здійснення інтенсивного нагляду за станом хворих в післянаркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;

– Здійснення інтенсивної терапії та цілодобового нагляду до стабілізації вітальних функцій у критичних хворих

Колектив відділення

 Ординаторська -

(032)259-02-27