Проведення семінару для хірургів та анестезіологів

Нещодавно на базі нашого госпіталю було проведено практичний семінар з приводу сучасного комплексного підходу до хірургічного лікування пахвинних гриж лапароедоскопічними методами в поєднанні з мультимодальною опіоїдзберігаючою анестезією

за участі позаштатного спеціалістаДепартамент охорони здоров’я Львівської ОДАз хірургії, національного делегата Європейської асоціації герніологів(EHS)Орест Лерчук та лікаря-анестезіолога КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» Жанни Ушневич. Навчання передбачало поглиблення теоретичних та практичних навиків хірургів,анестезіологів з метою більш ширшого запровадження малоінвазивних операцій при данній патології,вибору раціонального анестезіологічного ведення пацієнтів.
В наших планах продовжити співпрацю по навчанню та запровадженню новітніх та передових методик в хірургічній практиці,що сприятиме більш якісному наданню медичної допомоги,комфортному поопераційному періоду та швидшому одужанню пацієнтів.

Шукати

+