40

Ліжкомісць в відділенні

32

Персонал

1149

Пацієнтів в минулому році

?????

оперативних втручань в минулому році

Послуги відділення

Серцево-судинні захворювання з порушеннями ритму і провідності серця (аритміями) значно погіршують якість життя і є загрозливими життю пацієнта. У відділенні лікування порушень серцевого ритму проводять за допомогою фармакотерапії. Проводиться електрокардіографія, ехокардіографія, холтерівський моніторинг ЕКГ, доплерографія.

Серцева недостатність є найчастішим і серйозним ускладненням серцево-судинної системи, що призводить до стійкої втрати працездатності та значного скорочення тривалості життя хворих. Лікування проводять за допомогою фармакотерапії. Проводиться електрокардіографія, ехокардіографія, холтерівський моніторинг ЕКГ, доплерографія.

Артеріальна гіпертензія – найбільш поширене неінфекційне захворювання на Землі, що значною мірою визначає високу смертність осіб працездатного віку та інвалідність від серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. У відділенні проводиться немедикаментозне і медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії.

Ішемічна хвороба серця — одна з головних причин високої смертності та втрати працездатності населення в Україні. У відділенні проводиться немедикаментозне і медикаментозне лікування таких форм ІХС як стенокардія, нестабільна стенокардія, кардіосклероз, гострий інфаркт міокарда, повторний інфаркт міокарда.

Ревматоїдний артрит — найпоширеніше хронічне запалення суглобів. Пов’язана із ним функціональна недостатність призводить до значного обмеження працездатності та соціальної активності. У відділенні проводиться немедикаментозне і медикаментозне лікування ревматоїдного артриту відповідно до сучасних протоколів лікування.

Лікар-ревматолог має доступ до сучасних методів дослідження і володіє чималим лікарським досвідом лікування таких тяжких захворювань, як системний червоний вовчак, системні васкуліти та інші ревматичні хвороби, які маніфестують без чітких специфічних симптомів, активно використовує цифрові медичні технологій.

Про відділення

Це відділення поєднало багаторічний досвід кардіологічного відділення та сучасні методи лікування в ревматології. Щороку у відділенні надається кваліфікована медична допомога більше ніж тисячі пацієнтам. Під час пандемії КОВІД 19 відділення одним з перших розпочало надавати медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Протягом 2020-2021 років було вилікувано понад 2 тисячі пацієнтів.  У відділенні працює 9 лікарів-кардіологів, які надають всі види кардіоревматологічної терапевтичної допомоги, 13 медичних сестер та 15 молодших медичних сестер. В лікувально-діагностичній роботі відділення використовується весь потенціал багатопрофільної установи, а саме такі сучасні методи діагностики як: електрокардіографія, ехокардіографія, холтерівський моніторинг ЕКГ, доплерографія, УЗД. Рентгенологічні методи дослідження, КТ та МРТ. Також є можливість надання кваліфікованої консультації лікарів суміжних спеціальностей.

Колектив відділення

 Ординаторська -

(0322) 59-30-34